Autorijles Boxtel 
Rijles Boxtel, automaat en schakel.

Autorijschool Boxtel en omgeving.                                                    Vrijheid om overal te komen
                                                                                                                                                                                                  met je eigen rijbewijs.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            met je eigen rijbewijs.

Heb je tijd om vaker te lessen?

Wil je graag snel je rijbewijs halen? Kan je er voldoende tijd voor vrijmaken? 

We maken een strakke planning om voldoende praktijk te oefenen voor je examen.

Theorie-examen moet je reeds gehaald hebben bij het CBR, wordt vanaf les 1 toegepast in de praktijk.

Aanvraag praktijkexamen bij CBR, dit kan zo'n 10 weken duren.


Voordelen.

Door vaker per week intensief bezig te zijn blijft het aangeleerde beter hangen. Hierdoor kan makkelijker en sneller worden aangesloten op eerder geleerde vaardigheden. Omdat verschillende onderdelen elkaar sneller opvolgen is het eenvoudiger om e.e.a. in combinatie met elkaar te zien, en toe te passen. Hierdoor loopt het leerproces sneller.


Praktijklessen.

Meerdere lessen per week afhankelijk van gemaakte vorderingen.